Temel Finansal Okuryazarlık

FODER Danışma Kurulu Üyesi Attila Köksal ve Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk tarafından sunulan bu kurs modülü 8 dersten oluşuyor ve herkesin... Read more.