Hakkında

FODER HAKKINDA

"Parasını Yöneten Hayatını Yönetir"

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE ERİŞİM

Finansal okuryazarlık, bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğine sahip olma şeklinde tanımlanabilir. OECD tarafından yapılan tanıma göre finansal okuryazarlık; finansal tüketicilerin finansal ürünler ve kavramlar hakkında bilgilendirilmesini veya finansal risk ve alternatifler arasında tercihte bulunabilecek farkındalığa sahip olmasını temin ederek finansal refahını artırma sürecidir. Finansal ürün ve hizmetlere erişim; hane halkı ve firmaların kredi, mevduat, sigorta, ödeme işlemleri gibi finansal ürün ve hizmetlere yeterli düzeyde ve uygun şartlarda ulaşabilmesini ve bunların kullanımını ifade etmektedir.

FODER KİMDİR?

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), finansal bilincin artırılması için ekosistemin gelişmesine destek olma hedefiyle 2012 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana FODER’in en önemli hedefi, devlet, özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak bireylerin ülke çapında finansal okuryazarlık, finansal erişim farkındalıklarını geliştirmektir. Bu hedef kapsamında eğitim, araştırma ve uygulamalara destek çalışmaları yapılmaktır.

FODER’in amacı; finansal okuryazar bir Türkiye için ekosistem oluşturmaktır.

FODER’in hedefi:

  • Hem bankacılık sisteminin yaygın olarak kullanılmasına, hem de tasarruf oranlarının artırılmasına katkıda bulunmak,
  • Finansal okuryazarlığın eğitim müfredatına dahil edilmesini sağlamak,
  • Finansal sisteme dahil olmak ve finansal yatırımlar ile tasarruf konularında kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere bireylerin bilinçlenmelerine destek olacak hedefler belirleyip uygulamalar yapmaktır.